กรณีติดปัญหาการใช้งานหรือต้องการทราบรายละเอียด
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานเทคโนโลยี สารสนเทศ 02-482 2175 หรือ 02-482 2176-78 ต่อ 387


**แนะนำและการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น**

กรณีไม่สามารถแสกนเอกสารเข้าระบบได้ คลิกที่นี่